Strædethylen

Mandalselva Strædethylen nedre
Mandalselva Strædethylen nedre

Sonen "Strædethylen" strekker seg fra bassenget ved "Laksehylen" og sørover på vestsiden av "Storøy" og ned til grensen til Lille-Strædet og sonen "Nodehylen". Sonen innbefatter fiske i nedre deler av Laksehylen bassenget. I vestre elveløp er det anlagt en brusende smal elvestrekning hvor det er utlagt store "hvilestener" hvor laksen kan hvile mellom hvert steg oppover det brusende stryket. Nedenfor ligger et rolig basseng hvor det stedvis er dypt hvor laksen kan stå når varmen i de øvre vannlag blir for varmt. Videre går elva i et nytt lite stryk ned mot en ny høl vi har kalt "Strædethylen". Her er også enkelte store steiner hvor laksen kan finne skjul bak og her er dype partier som gir skygge og avkjøling av vanntemperaturen på sene ettermiddager.

Sonen består av ca 1000 strandmeter. Det kan fiskes både fra vestre del av Storøy og fra vestre elvebredd. Fra Storøys nordlige del får du også med deler av østre elveutløp som bruser ned mot Nodehylen. Fra elvestryket og nedover på vestre side er der ingen "motfiske".  Ved liten/moderat vannføring kan det vades over til Storøy. 

Det er stangbegrensing på kun 2 stenger. 

Parkeringsplass er anvist langs Rv 455 ved nedkjøring til gammelt grustak.  Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Midtre del av Strædethylen
Midtre del av Strædethylen
Mandalselva Strædet øvre
Mandalselva Strædet øvre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Trond Kjærstad har laget en flott film om nedre del av sone 4, se her.