Steinshylen

Sone Steinshylen strekker seg på vestsiden av Mandalselva fra sone Bjåhylen ca rett over gården på Kleveland og ned til Klevelandsbroa (soneskillene er skiltet synlig fra strandkanten). På østsiden sør for gården på Kleveland og helt ned til Klevelandsbroa.

Vær oppmerksom på at det er fiske forbudt fra grense Sone Bjåhylen sør og forbi bebyggelsen. Det er heller ikke tillatt med ferdsel på østre elvebredd i øvre del av denne sonen grunnet beitedyr og bebyggelse. Det er likevel mulighet for vading og fiske i del av området. Følg skilting.

Øvre del av sonen har rolige stryk. Elveløpet ble i prosjektet Miljødesign bearbeidet med tanke på lettere oppgang for laksen og enkelte hvilesteiner ble lagt ut i tillegg til de som har ligget der i uminnelige tider. Jo lenger man beveger seg nedover i sonen blir strømmen striere. På østsiden av sonen ligger Steinshylen. Spennende og dyp for en laksefisker. Her er det tatt mange laks opp gjennom årene. Dette er brekket der fossen starter, og hører til sone Steinshylen.

Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

Mandalselva Steinshylen
Mandalselva Steinshylen

 

Nedre deler av sone Steinshylen
Nedre deler av sone Steinshylen
Mandalselva Steinshylen midtre strøm
Mandalselva Steinshylen midtre strøm

 

Mandalselva Steinshylen nedre
Mandalselva Steinshylen nedre

 

Riving av dårlig fungerende laksetrapp under Klevelandsbroa i 2016 i forbindelse med Miljødesign prosjektet hvor man ”restaurerte” elvestrekningen. Foto: Svein Arild Strædet
Riving av dårlig fungerende laksetrapp under Klevelandsbroa i 2016 i forbindelse med Miljødesign prosjektet hvor man ”restaurerte” elvestrekningen. Foto: Svein Arild Strædet

Trond Kjærstad har laget en flott film om nedre del av sone 4, se her.

 

 

 

Fiskeregler

Vær oppmerksom på at det er fiske forbudt fra grense Sone Bjåhylen sør og forbi bebyggelsen. Det er heller ikke tillatt med ferdsel på østre elvebredd i øvre del av denne sonen grunnet beitedyr og bebyggelse. Det er likevel mulighet for vading og fiske i del av området. Følg skilting.