Nodehylen

Vi er i Nodehylen midt inne i lakselorden Hamilton sitt område. Dette fiskestrekket har en masse variasjon i rolige partier, stryk, bred elv og dyp hyl. Sonen Nodehylen starter fra den krappe svingen på Rv 455 like nord for Lille-Strædet i vestre elveløp og ned til sone Bjåhylen. Innbefatter også fiske fra deler av Storøy. På østre elvebredd strekker sonen seg fra litt sør for øvre del av Storøy og helt ned til Bjåhylen.

Sonen har ca 2500 strandmeter inklusiv deler av Storøy. Sonen har stangbegrensing på 3 stenger.

På vestre side starter strekket med et rolig parti hvor det er ganske dypt i øvre del. Hvilesteiner er lagt ut sør for Laksehylen. Lenger nedover er det litt stryk og elven blir bredere med rolige partier. Her er i tillegg til de opprinnelige steinene også lagt ut nye steiner hvor laksen har skjul. På østre side starter sonen i nordre del med en stri elv med flere naturlige store steiner og små viker i det gamle elveløpet. Videre ned mot Nodehylen som er formet som en stor bakevje med foreløpig ukjent dybde. Her var i tidligere tider not trekk.

NB! Endret adkomst til delsone Nodehylen for 2018. Ønskes fiske fra østsiden av elva, skal innkjøring nå skje fra østsiden ved gårdene på Kleveland.

Parkering på anvist plass. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Fiske i Nodehylen på 1930 tallet.
Fiske i Nodehylen på 1930 tallet.

 

Lord Hamilton på sin sommerresidens "Lille-Strædet" sittende på framtrappa. Til venstre naboene, Ole Solkro og Ole Skålnes, som var lord Hamilton`s roere og hjelpere under fiske. Øverst i midten sitter Ole Skålenes sin datter, Gunvor, hun var ladyenes yndling og hadde blitt kledd opp av ladyene med engelske moteklær. På Lille-Strædet ble det også bygget egen tjenerbolig som står den dag i dag. Rorkarene hadde et eget rom i uthuset til overnatting og stod til tjeneste døgnet rundt (1905-1914)
Lord Hamilton på sin sommerresidens "Lille-Strædet" sittende på framtrappa. Til venstre naboene, Ole Solkro og Ole Skålnes, som var lord Hamilton`s roere og hjelpere under fiske. Øverst i midten sitter Ole Skålenes sin datter, Gunvor, hun var ladyenes yndling og hadde blitt kledd opp av ladyene med engelske moteklær. På Lille-Strædet ble det også bygget egen tjenerbolig som står den dag i dag. Rorkarene hadde et eget rom i uthuset til overnatting og stod til tjeneste døgnet rundt (1905-1914)

 

Maleri direkte på stokkeveggen av laks i stuen på Lille-Strædet.  ”Killed by T.F.R 1908 ” tror vi det står brent inn i stokkeveggen i stuen hvor lakselorden holt til for 100 år siden
Maleri direkte på stokkeveggen av laks i stuen på Lille-Strædet. ”Killed by T.F.R 1908 ” tror vi det står brent inn i stokkeveggen i stuen hvor lakselorden holt til for 100 år siden

.

Mandalselva Nodehylen øvre
Mandalselva Nodehylen øvre

 

 

.

Mandalselva Nodehylen midtre
Mandalselva Nodehylen midtre

 

Trond Kjærstad har laget en flott film om nedre del av sone 4, se her.