Laksehylen

Sonen "Laksehylen" er den første sonen sør for dam Manflåvann. Sonen har en strandlinje på ca 2000 meter.

Det er et svært idyllisk område skjermet fra biltrafikk fra hovedvegen RV 455 og dagens vanlige støy og stress. Området består av et ganske stillestående område øverst med mange store steiner hvor laksen ofte ligger i skjul. Lenger nedover får elva mer fart ned mot Laksehylen. Denne hylen er ca 15 meter dyp og har lange tradisjoner for godt og spennende fiske.

Sonen har stangbegrensing på kun 2 stenger så her har du som fisker et stort område for deg selv og kan variere fiske mellom stryk, stille områder eller velge laksehylen som fiskeområde. Strekningen endrer seg også ved varierende vannføring. Det er fiske forbudt 50 m ovenfor og nedenfor terskelen.

Ønskes fiske fra østsiden, skal innkjøring skje fra RV 455 ved Strædet, over Haugedalsbroa, ta til høyre langs elva og du får tilgang til sonen. Ingen gjennomkjøring ved gården på Kleveland. 

Parkeringsplass er anvist ved Laksehylen. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

Midtre del av sone Laksehylen
Midtre del av sone Laksehylen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandalselva Laksehylen nedre
Mandalselva Laksehylen nedre
Mandalselva Laksehylen midtre del

 

 

 

 

 

 

.

Mandalselva Laksehylen midtre del.
Mandalselva Laksehylen midtre del.

 

Se en flott film av Trond Kjærstad fra nedre del av sone 4 her.

Fiskeregler

Det er fiske forbudt 50 m ovenfor og nedenfor terskelen.