Klevelandsfossen

Sone Klevelandsfossen strekker seg fra Klevelandsbroa og helt ned til sone 3 ved Laudal.

Strekket har en brusende elv med enkelte store steiner, dype jettegryter og hvileplasser for laksen. Strekket endrer seg betydelig ved forskjellige vannstander og gir utfordrende og spennende fiskeopplevelser.

I prosjektet Miljødesign i 2016 ble laksetrappa under Klevelandsbora fjernet. Denne fungerte ikke tilfredsstillende for laksen og hindret oppgang. Elveløpet oppstrøms Klevelandsbroa er nå restaurert og tilnærmet tilbakeført til den opprinnelige ville elven som vi ønsker å ha. Nedstrøms broa er elveløpet like vilt og vakkert som i uminnelige tider. En fiskeplass som kalles "på fossen" var regnet som et av de beste fiskestedene i tidligere tider.

Parkering ved Klevelandsbroa. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

NB! Grunnet hogst langs elva er det for tiden noe nedsatt fremkommelighet på denne sonen. 

 

 

Øvre deler av sone Klevelandsfossen
Øvre deler av sone Klevelandsfossen

Trond Kjærstad har laget en flott film om nedre del av sone 4, se her.