Bjåhylen

 

Laks tatt i Bjåhylen i 2016
Laks tatt i Bjåhylen i 2016

Sonen Bjåhylen strekker seg fra litt nord for det gamle ferjeleiet og husmannsplassen Bjåhylen. I sør går strekket til litt nord for uthusene på Kleveland. Sonen dekker begge sidene av Mandalselva og har en samlet strandsone på ca 3400 meter. Stangbegrensing på 3 stenger.

Ankomsten langs land er lettest på østsiden men kan også nås enkelte steder fra vestsiden. Sonen strekker seg langs et forholdsvis rolig område i elva med Nodehylen i øvre del.

Med prosjektet Miljødesign i 2016 er elveløpet blitt bearbeidet enkelte steder med tanke på raskere oppgang av laks med mer fart på vannet enn tidligere. Det er også anlagt hvilesteiner flere steder i tillegg til gytegroper og oppvekstområder for smolt. Bjåhylen har lange tradisjoner for godt laksefiske.

NB! Endret adkomst til delsone Bjåhylen for 2018. Ønskes fiske fra østsiden av elva, skal innkjøring nå skje fra østsiden ved gårdene på Kleveland.

Parkering på anvist sted. Det er ikke toalett i området men kun ca 5 min med bil til Laksesenteret på Laudal. Det er skiltet i begge ender av sonene synlig fra strandkanten.

 

 

Dansk fisker en gang omkring 1930 i Bjåhylen
Dansk fisker en gang omkring 1930 i Bjåhylen

.

Mandalselva Bjåhylen midtre
Mandalselva Bjåhylen midtre

Se en flott film av Trond Kjærstad fra nedre del av sone 4 her.