Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Bolstadelva i 2019
2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
1
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
1
Laks under 3kg
Villaksens dag i Bolstadelva 2015

Sommeren 2015 ble Camp Villaks arrangert for første gang. Treffene hadde forskjellig varighet og innhold, men målet var det samme – å få flere ungdommer til å fiske laks.

Sportsfiske/Villaksambassadør

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har akurat levert kunnskapsgrunnlaget for sjølaksefiskets beskatning til Miljødirektoratet. Dette er det faglige grunnlaget for direktoratet når det nå skal vedtas nye fiskereguleringer for perioden 2021-2026. 

Laks i not

Nyhetsbrev Norske lakseelver.

Norske Lakseelvers medlemmer kan, på samme måte som resten av reiselivsnæringen, bli rammet av den alvorlige situasjonen. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvordan dette vil slå ut for årets laksesesong.

RanaelvaForvaltning

På grunn av koronapandemien blir det meste av møter og aktivitet i alle landets elver utsatt på ubestemt tid. 

RanaelvaForvaltning

Fra andre medier