Bolstadøyri

I år selges alle vald under "Bolstadelva - Fiskekort" . Kortsalget for 2024 starter: 24.04 - 20.00.

Valdet "Bolstadøyri" er slått sammen av to velkjente høler. Straumen og Bolstadhølen. Straumen er det første vosslaksen møter når den kommer inn fra Bolstadfjorden. Det er en plass fisken kan oppholde seg i lang tid, og det er ikke uvanlig å få brun fisk i osen ut i Bolstadfjorden.

Langhølen + Øynahølen. Langhølen er muligens den mest populære fiskeplassen i Bolstad. Et nydelig fluestrekk som er fint å fiske på alle vannstander. Det står fisk i Langhølen hele sommere og valdet har toppet fangststasistikken de siste 5årene. Øynahølen er også en undervurdt perle som ofte leverer fisk når fiskere først gir den en sjanse.

"Rongahølen" er en verdenskjent laksehøl. Den har blitt kalt «everyones favourite beat» og fiskes best på jernbanesiden. ( Båt ligger på Vei-side). Navnet kommer fra gården som ligger like ved, Rongo. I Innløpet til hølen ligger Togasteinen og er magisk på høy vannføring. Midt i hølen der strømmen «stopper opp» heter det «Kjedlaren» eller kjelleren. Det står alltid en monsterlaks i «Kjedlaren». Litt lengre nede kommer man ned til Rongasteien og brekket. "Merrhølen" er kjent fra gammelt av å være et teknisk vanskelig vald å fiske, men endret seg kraftig i flommen 2014, og den påfølgende flommsikringen. Valdet fiskes best på «vegsiden». Nederst på valet heter det Brommenland og kan være en lur plass på liten elv.

"Keilo-valdet" består av 3 gode fiskeplasser. Osen, Osenhølen og Keilo.
Osen er utløpet av Evangervannet og her står det laks hele året. Fra første oppgang til gytetiden. Som alle andre innløp fra vann - elv så er det en kunst å fiske her. Fisker står ofte på marbakken og må fiskes høyere opp i vannet enn hva man tror. Osen er aller best seint på sesongen og kan fiskes både fra land og fra båt. Største laksen som er tatt i Bolstad på 32kg bla tatt her 1931. 

Oshølen er hølen rett nedenfor veibroen. En fin høl som historisk er lite fisket. Hølen kan fiskes fint fra begge sider og kanskje aller best på liten vannstand

"Keilo" kommer fra navnet "kile", og karakteriserer hvordan elven smalner inn mot slutten av hølen. Keilo er en lang og relativt dyp høl som kan fiskes fra båt og fra land. Fra land fiskes hølen best fra "Right-bank". 
 

Idyll ned mot straumen og Bolstadfjorden
Contact