Verdens største atlantiske laks

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er det i tiårsperioden 2010-2020 iverksatt en redningsaksjon for Vossolaksen - verdens kanskje største atlantiske laks. Etter bestandssammenbrudd på slutten av 1980-tallet, og etterfølgende høyt innslag av rømt oppdrettslaks, var bestanden nær ved å bli utryddet.

Fiskekort kan du kjøpe her

Oversikt over soner i kart

Generell beskrivelse av fisket

Fisket i Bolstadelva er et FORSKNINGSFISKE og IKKJE EIT ORDINÆRT FISKE, så er det nokon spesielle retningslinjer. Alle som har kjøpt fiskekort for den aktuelle dagen møter ved Oddsbu klokka 08:30 for informasjon om fiske og fiskeplasser.
Her vert det mogeleg å få lånt knutelause håvar om ein ikkje har dette sjølv.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 15. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 15. juli - 13:15 til 15. juli - 14:15

1. Det vert sett krav om at det må vere 2 personar pr. høl. Begge kan fiske med kvar si stang.
2. Kun snutemerka laks skal avlivast, dette blir gjort av Bolstadelva AS.
3. Mothakar på treble-krok og dobbelkrok skal vera fjerna (innknept).
4. Ved fangst skal det nyttast knutelause håvar.
5. Flue, sluk og ulike typar dorgereiskaper kan brukast (maksimum ein treble-krok).
6. Fiske blir inndelt i økter frå kl.09:00 – 14:00 og kl. 17:00-22:00. Det blir rullering nedover kvar 2,5 time. Det blir da 1 rullering per økt.
7. Alle som skal fiske må ha betalt fisketrygdavgift.