Keilo

"Keilo-valdet" består av 3 gode fiskeplasser. Osen, Osenhølen og Keilo. "Keilo" selges som vald 1000kr for begge stengene per døgn.
Osen er utløpet av Evangervannet og her står det laks hele året. Fra første oppgang til gytetiden. Som alle andre innløp fra vann - elv så er det en kunst å fiske her. Fisker står ofte på marbakken og må fiskes høyere opp i vannet enn hva man tror. Osen er aller best seint på sesongen og kan fiskes både fra land og fra båt. Største laksen som er tatt i Bolstad på 32kg bla tatt her 1931. 

Oshølen er hølen rett nedenfor veibroen. En fin høl som historisk er lite fisket. Hølen kan fiskes fint fra begge sider og kanskje aller best på liten vannstand

"Keilo" kommer fra navnet "kile", og karakteriserer hvordan elven smalner inn mot slutten av hølen. Keilo er en lang og relativt dyp høl som kan fiskes fra båt og fra land. Fra land fiskes hølen best fra "Right-bank". 

Båtfiske på utløpet av "Evangervannet" også kalt "osen" kan være meget giftig.
Contact