Elveguiden er komplett løsning for forvaltning av anadrome vassdrag.

Elveguiden

Elveguiden er komplett løsning for forvaltning av anadrome vassdrag.

Elveguiden

 

Elveguidens team har lang erfaring og dyp kunnskap om forvalting av laksevassdrag.

Våre erfaringer, sammen med flere sentrale elveeierlag er grunnmuren som ligger bak våre verktøy for forvaltning.

Enkel fangstrapportering med visuelle fremvisninger av data innbyder fiskeren til å registrere og følge med på elvenes fangster.

Elveguidens team - fra styret til ambassadørene våre - har vi en umettelig passion for villaksen og sjøøretten i våre vassdrag.

Vi har derfor utviklet verktøy for elektronisk registreiring av desinfisering, samt innovative verktøy for å bedrive og dokumentere oppsyn

Klikk her for å lese mer om elveguiden