Irma og Tor Arild Øfsti

Irma og Tor Arild Øfsti

Øfsti Mellom er en bondegård i Stjørdalen med fokus på melk-, kjøtt og kornproduksjon. Buskapen teller ca. 60 dyr med stort og smått - og alle beiter ute på markene om sommeren. 

Øfsti Mellom er en bondegård i Stjørdalen med fokus på melk-, kjøtt og kornproduksjon. Buskapen teller ca. 60 dyr med stort og smått - og alle beiter ute på markene om sommeren. 

I sommerhalvåret åpnes også gården opp for annen virksomhet , med utleie av laksefiske som den viktigste . 

Gården har et lite laksevald på ca. 130 m nede ved elva. Våre fiskere bruker vanligvis flue, men også sluk og mark til tider. Valdet leies vanligvis ut på ukesbasis sammen med overnatting. 

Vi har en hytte nede ved elvekanten med plass til tre personer, og vi har en kårstue oppe ved gården med plass til seks personer. Begge steder leies ut med oppredde senger og selvhushold. 

Valdet har lett tilgjengelighet og bilen kan parkeres like ved elva. Gapahuk, bord, røykeovn, ved og bålplasser hører til fisket nede på elveøra og fryser for fisken finnes oppe ved gården. 

For historisk interesserte deler gjerne eierne historier i gårdsmuseet.

Ring gjerne hvis du/dere har spørsmål - gården Øfsti Mellom ønsker alle sine gjester velkomne !

Irma og Tor Arild Øfsti
E-post: irmaof@hotmail.no
Tlf: 416 95 036

Øfsti Mellom
Telefon
E-post
irmaof@hotmail.no

Øfsti Mellom
Sørsidevegen 699
7514Stjørdal
Norge