Mandalselva bål1

Forbud mot bruk av åpen ild + statusoppdatering

KarlGjermundDamli
fredag 09.juni 2023 / 12:48

Brannvesenet Sør (og resten av Sør-Norge) melder om stor skogbrannfare. Dette medfører totaltforbud mot bruk av åpen ild, fastsatt i egen midlertidig forskrift. Forskriften gjelder nå frem til 30. juni, eller til det kommer nedbør av betydelige mengder. Personer som benytter åpen ild er selv ansvarlig ovenfor myndighetene. Se mer her.

Det er pr dd tatt 156 laks med snittvekt på 5,1 kg. Det går endel laks opp daglig fra nedre deler av elva. 

Mandalselva Elveeigarlag har fått melding fra Å Energi Vannkraft as om at vannføringen vil bli lav frem til tirsdag 13.06, men ikke under 20 m3/s.