Kortsalget for 2021 er åpent

Kortsalget for 2021 er nå åpnet i Nidelva.

 

onsdag 26.mai 2021 / 22:20

Kortsalget for 2021 er nå åpnet for Nidelva.

Kortprisene er de samme som for 2020-sesongen. Vi fortsetter suksessen med gratis fiske den første uka. Det er fortsatt gratis hele sesongen for alle under 18 år og for kvinner.

Siden den nye laksetrappa på Rykene ikke er ferdig når fisket åpner vil det ikke gå opp laks over demningen før litt ut i juli. Dette gjelder altså sone 4 og 5.

Prisene er:

  • Sesongkort hele elva: 1800,-
  • Sesongkort sone 1:      800,-
  • Sesongkort sone 2:    1300,-
  • Sesongkort sone 3:    1300,-
  • Sesongkort sone 4:      500,-
  • Sesongkort sone 5:    1200,-
  • Dagskort, alle soner:    200,-

Merk at selv om noen kort er gratis, så må det løses fiskekort på http://www.scanatura.no/webshop/ eller hos Jakt og Friluft på Stoa. Fiskeravgift til staten må også betales av de som er 18 eller eldre, http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no