Elveside

Fisket i Nidelva nærmer seg slutten

ToreMorkemo
onsdag 26.september 2018 / 15:38

Fisket i Nidelva varer ut september og nærmer seg slutten. 

Vi oppfordrer til å slippe ut fanget hunnfisk som har fått tydelig gytedrakt.

Vi håper de kan få lov til gyte og legge grunnlaget for enda flere laks i Nidelva.

NNE