Forvaltning

Midtsesongevaluering 2022

Midtsesongevaluering 15. Juli 2022

Gode tall i år!! Ingen tiltak iverksettes. God start på sesongen, og det har stort sett vært god vannstand og gode fiskeforhold hittil.

Vi håper dette fortsetter og skitt fiske videre i sesongen.

TerjeGilja
lørdag 16.juli 2022 / 15:39

 

Forventet gytebestand ved sesongslutt   2 371kg
Avvik fra gytebestandsmålet     2 061kg
Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet  765 %