laks i hoven

Sesongen 2022

Mandalselva Elveeigarlag ønsker velkommen til sesongen 2022!

KarlGjermundDamli
tirsdag 31.mai 2022 / 14:50

Sesongstarten er nå rett rundt hjørnet. En tørr og nedbørfattig vår på Sørlandet har sammen med høyt forbruk av strøm i vinter, medført lave kraftmagasiner og ingen vårflom. Vannføringen gjennom mai har ligget i snitt rett over 30 m3/s, noe som er unormalt lavt. De første observasjonene av laks ble meldt inn tidlig i mai, og det skal være observert enkelte laks i sone 1, 2, 3 og i hylene i sone 4. En håper at de siste dagene med litt økt vannføringen til rett rundt 40 m3/s igjen har fått laksen til å vandre oppover dalføret. Vanntemperatur er rundt 9-10 grader.

Nettsidene til Mankalk, som bl.a. viste vannføring er ute av drift. Vannføring for Mandalselva (Kjølemo) kan dere nå finne her.

Mandalselva Villakssenter holder åpent for forhåndssalg 31. mai kl 14.00 - 18.00 for sone 3 og 4.

De øvrige utsalgsstedene har åpent som tidligere, samt mulighet for å kjøpe fiskekort via INatur. Mandalselva her, og Mandalselva Øvre Holum her.

Vi minner om løpende fangstrapportering, det kan gjøres her. INatur har også lansert en ny app for fangsrapportering, den finner dere her.

Fisket starter 1. juni kl. 00.00 og varer tom 31. august i sone 1, 2 og 3, og til 15.09 i sone 4.

Skitt fiske til alle!