SVEL 4.1.9 Florbekken gyting
Gytende ørret observert i bekken etter at fisketrappen er etablert.