Litlaåna
Innløp
Elveside

Litlaåna er gjenåpnet !

Nå har vi endelig fått tilbake vannføringen i sideløpet Litlaåna 😃

TerjeGilja
torsdag 30.september 2021 / 09:55

Litlaåna er et 1,5 km langt sideløp i Dirdalselva og er et meget viktig område for gyting, oppvekst for yngel, samt oppvandring til Frøylandsbekken.

Vi håper tiltaket vil fungere i lang tid fremover og at dette vil styrke bestanden av både laks og sjøørret.

Takk til alle involverte som gjorde dette mulig.
Prosjektering: Økogrønt AS

Hovedentreprenør: Heibl Entreprenør

Underentreprenører: Skurve Maskin og Daniel Øvstebø 

Tiltaket er finansiert av midler fra Miljødirektoratet, Ryfylke vassområde, Gjesdal kommune og Dirdalselvas Fellesforvaltning