Følg med på syk og uønsket laks

Varsling av hendelser - oppdrettsfisk - pukkellaks - fiskesykdommer

KarlGjermundDamli
mandag 05.juli 2021 / 12:52

Furunkulose og Red Skin disease

Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt meldingssystem for sykdom og dødelighet hos villfisk i vassdrag og sjø.

 

Meldingssystemet skal bidra til at vi oppdager alvorlige sykdommer som har betydning for fiskehelsen i Norge. Men vi ønsker også at systemet brukes til å kartlegge helsesituasjonen hos villfisk generelt. Den beste overvåkingen i villfiskbestander er årvåkne fiskere og elveeierlag. Vi ber dere være oppmerksomme og melde ifra ved sykdomstilfeller i vill laksefisk. I år oppfordres dere til å være spesielt oppmerksomme på sykdommene furunkulose og red skin disease.


 

Rømt oppdrettslaks

Det er tatt noen oppdrettslaks i vassdragene vest for Mandalselva. Oppdrettslaks skal IKKE gjenutsettes. Hvis dere får oppdrettsfisk oppfordres dere til å ta skjellprøve og kutte av fettfinnen. Oppbevar dette kjølig til dere kan levere dette inn på Mandalselva Villakssenter.

 

Pukkellaks

Det ser ut til å være et år med store bestander av Pukkellaks. Utbredelsen er klart størst lengst nord i landet, men det er / vil trolig bli tatt pukkellaks også her sør. Hvis dere får Pukkellaks tas denne opp, og skal IKKE gjenutsettes. Etter hva kjennere uttaler skal det være en ok matfisk hvis den er ny på elva.

 

 

Hvis fiskerne registrerer eller mistenker noen av disse sykdommene -  får oppdrettslaks eller Pukkellaks - bruk meldingsopplegg på nettsidene våre: https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser

 

Oppdrettslaks og Pukkellaks teller ikke på døgnkvote. Dokumenter fangsten med skjellprøver og bilder.