Villaksauksjonen 2021
Sportsfiske/Inspirasjon

Villaksauksjonen på nett

Redd Villaksens digitale villaksauksjon er nå over. Tusen takk til alle som bidro og la inn bud, og gratulerer til alle de heldige som har sikret seg laksefiske til sommeren gjennom auksjonen. 

Paal
Tirsdag 09.mars 2021 / 18:59

Klikk her for å se auksjonsobjektene og by. Husk at inntektene fra auksjonen går uavkortet til arbeidet for laks og sjøørret.

Midlene Reddvillaksen får inn går ubeskåret til tiltak for å tilrettelegge for å øke bestander av anadrom fisk. Styret har eksempelvis bestemt å bruke minst 500 000 på direkte tiltak i sjøørretbekker, 200 000  til habitatsforbedringer i Sautso og 400 000 til NLs arbeide for en mer bærekraftig oppdrettsnæring.

Her kan du se en video fra tilskuddet til Rosa Reke, som jobber med sjøørretbekker.