Elveside/Sportsfiske

Ny laksebørs

Skauga er nå å finne i Elveguiden! Styret har jobbet med tilknyttingen siden årsmøtet 2020 vedtok å bytte laksebørs til den Elveguiden tilbyr. Den nye laksebørsen har samme prinsipp som laksebørsen.no, der fiskeren selv registrerer fangsten via en app på telefonen.

MaritBogen
torsdag 04.mars 2021 / 19:43

Den nye laksebørsen gir oss flere muligheter samtidig som den ivaretar elveeierlagets plikt til oversikt og rapportering av fangst til statsforvalteren. Elveguiden tilbyr også hver enkelt grunneier å kunne legge ut info om sitt vald. Mer info om ny laksebørs vil komme før sesongstart.

Presentasjonssiden til Skauga i Elveguiden finner du her:

https://elveguiden.no/no/elv/skauga?tabType=aboutelven

Her er link til den nye laksebørsen: https://elveguiden.no/no/laksebors/188

https://www.youtube.com/watch?v=2dMLyO2dves