Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg
Sportsfiske/Inspirasjon

Nettauksjon ga nesten en halv million

Både nye og gamle valdeiere og budgivere var med på å bidra til arbeidet for laks og sjøørret gjennom årets auksjon av laksefiske hos Reddvillaksen.

Onsdag 31.mars 2021 / 09:12

For 16 gang avholdt Reddvillaksen sin auksjon til inntekt for arbeidet for laks og sjøørret. Stiftelsen har lenge vært en viktig aktør i laksenorge, og de årlige auksjonene har bidratt med gode inntekter.

I fjor høst ble det av naturlige grunner ingen auksjon. Valget ble derfor å gjennomføre en nedskalert auksjon på nettet i vår.

- Vi konsentrerte oss i denne omgangen om å sette sammen en nettauksjon basert bare norske fiskepakker, og fikk meget god respons fra potensielle givere som ble kontaktet, forteller Jon Anders Walle, som sitter i styret i Reddvillaksen.

Jon Anders Walle
Jon Anders Walle er styremedlem i Reddvillaksen.

Walle forteller at de er meget godt fornøyde med resultatet, selv om det ligger et stykke under inntektene fra den tradisjonelle auksjonen. Det ble solgt 35 fiskepakker som var donert av valdeiere og forvaltningslag rundt om i Norge.

-Vi regnet aldri med å få inn like stort beløp på nå som vi pleier på den vanlige auksjonen, til det var det færre elver og ingen fluer, fiskeutstyr eller andre objekter med denne gangen. En bonus er selvsagt at det var færre utgiftsposter, så hele inntekten er i praksis ren netto, forklarer Walle.

Stor takk til giverne

Walle understreker at alle giverne fortjener en stor takk.

-Uten engasjerte givere som forstår nytten av å jobbe for villaksen, kommer vi ikke langt. Totalt fikk vi inn kr 475 000, og vi kan love at midlene blir brukt på flere nyttige tiltak, understreker han.

Foreløpig er det vedtatt å støtte følgende prosjekter i år:

  • Norske Lakseelver, arbeide for å legge om oppdrettsnæringen til bærekraftige driftsformer: NOK 400 000
  • Habitatsforbedring for oppvekst av smolt i Sautso-området i Altaelva: NOK 200 000
  • Forbedrede gyte- og levevilkår for sjøørret i mindre vassdrag: NOK 500 000.

Walle forteller at de nå legger opp til en tildelingsprosess til sjøørretarbeidet basert på mottatte søknader. Og det kan også bli flere tilskudd.

-Vi har ressurser igjen fra 2020, så andre prosjekter og tiltak vil bli vurdert fortløpende, forteller han.

Blir kanskje en todeling

Med unntak av noen tekniske utfordringer i timene rett før auksjonen startet, er Walle fornøyd med det tekniske.

-Vi har kjørt noen nettauksjoner før, men dette var første gangen vi arrangerte en med så mange elver og fiskemuligheter. Nå skal vi gjennomgå hva som kan gjøres enda bedre, slik at vi er rustet til en eventuelt ny nettauksjon, forteller Walle.

Han vurderer det slik at det i fremtiden kan bli aktuelt med en todelt løsning. En tradisjonell auksjon, supplert med en del objekter på nettet.

- Vi håper uansett vi kan arrangere Villaksauksjonen igjen på vanlig måte i november i år og krysser fingrene for at både faste og nye deltakere kan samles på sedvanlig vis når den tid kommer. Det er tross alt en veldig hyggelig sosial arena for alle som er opptatt av villaksens framtid, avslutter Walle.