Lærdalselva med fiskar Vidar Lillevik
Lærdalselva med fiskar Vidar Lillevik
Elveside

Nye fisketidreguleringer

NjaalGolf
fredag 04.desember 2020 / 18:14

Miljødirektoratet opnar ikkje for laksefiske dei neste fem åra! Saken skal opp til behandling i Klima og miljødepartementet for endeleg avgjer.

Årets gytefiskrapport er klar og viser 849 laks og 619 SØ, ein vesentleg forbedring etter duppen vi hadde i 2017-2018, miljødirektoratet stenger elva ut frå eit føre var-prinsipp! Er det andre næringar ein skulle hatt føre var-prinsipp på??

"Miljødirektoratet har nå sendt over det nye forslaget til fisketidsreguleringer til Klima og miljødepartementet. Det kom inn rundt 250 høringssvar på utkastet, som likevel er forbausende likt det opprinnelige. Med andre ord kan det virke som om det er få av høringsinnspillene som er tatt til følge. Noen endringer har det blitt for enkeltelver, men for sjølaksefisket har det ikke blitt tatt inn nevneverdige endringer."

 

Utkastene kan du se her:

Forskrift om laksefiske etter anadrom fisk i sjø

Forskrift om laksefiske etter anadrom fisk i vassdrag

Sammendrag av reguleringen

Reguleringsdokumentet

Forslag til endringsforskrift Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva