Lærdalselva

Midlertidig forskrift frå Miljødirektoratet

Midlertidig forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Vestland og Trøndelag 2021

 

 

NjaalGolf
fredag 16.juli 2021 / 17:21

Miljødirektoratet har kome med fiskereglar som midlertidig forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak. Desse vil bli innlemma i dei lokale fiskereglane med verknad frå 19. juli.

 

Midlertidig forskrift frå Miljødirektoratet: