skauga
Fiskelykke fra laksebørsen, 2020; Kristine Hove Lyshaug med laks 1,3 kilo, fisket på Kimo valdet
Elveside/Sportsfiske

Sesongslutt

Fiskesesongen er over for i år. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva første del av sesongen og periodevis i august. I år har vi hatt bra fiske langs hele vassdraget og styret sitter med den oppfatning at alle fiskerne har kost seg i elva, og dette gleder oss som sitter og forvalter vassdraget. Spesielt gledelig er det at det er en del ungdommer som har begynt å fiske.

MaritBogen
onsdag 02.september 2020 / 20:38

Dette førte til at det var lite fanget laks ved midtsesongevalueringen 15. juli. Styret besluttet derfor å forlenge fiskesesongen til ut august. Etter forhåndsavtale skulle fiskereglene endres etter 15. august, men styret bestemte å flytte frem endring av fiskereglene til 8.august. Årsaken til dette var at fiskeforholdene bedret seg i hele vassdraget og det ble meldt om gode fangster. Samtidig så vi så at innsiget av laks til Trondheimsfjorden (målestasjonen på Agdenes) var blitt vesentlig mindre enn da vi evaluerte 15. juli. Styret er ansvarlig for og vil derfor prøve å sikre at det står igjen nok gytefisk i elva etter at fiskesesongen er over.

Fangstene som er meldt inn til laksebørsen så langt viser en totalfangst på 803 kg. mot 700 kg. i 2019.  Av dette har vi i år vi satt levende ut 164 kg. laks.

Snittvekten har i år gått ytterligere ned, fra 2,4 kg. i 2019 til 2,0 kg. i år. Den største laksen som er meldt inn er på 9,4 kg. Artig at denne ble fisket av en gutt på 14 år.

Laksebørsen har fungert bra etter oppdateringen og mange har lagt inn fangstene sine selv via appen på tlf. Mange flotte bilder er også lagt inn. Kjempebra.

Skjellprøver har vi også fått inn veldig mange av. Resultater så langt er at fra 196 innsendte prøver til Veterinærinstituttet er det ikke påvist noen oppdrettslaks.

I år har vi hatt bra fiske langs hele vassdraget og styret sitter med den oppfatning at alle fiskerne har kost seg i elva, og dette gleder oss som sitter og forvalter vassdraget. Spesielt gledelig er det at det er en del ungdommer som har begynt å fiske.

På slutten av sesongen fikk melding fra Salmar om en rømning fra havbruksmerda utenfor Frøya. Dette bekymrer oss og vi ønsker at alle spes. de som bor langs nedre deler av elva følger med om det kommer unormalt mye laks på ca. 5kg.opp i elva. Styret vil da innhente nødvendige godkjenninger til å fiske ut disse.

Skulle det være fangster som er avglemt eller ikke er meldt inn enda, er det bare å logge seg inn på laksebørsen eller sende oss melding på tlf. 93497568, eller mail: skaugaelveierforening@gmail.com

Det er også mulig å skrive opp fangsten på arket som ligger i røret ved Fossbrua. Fint om det også blir tatt skjellprøver.

Audun Alseth

Skauga Elveierforening