skauga

Overvåkingsfiske i høst

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

MaritBogen
Søndag 27.september 2020 / 22:25

Det er NINA som på vegne av Fiskeridirektoratet har fått oppgaven med å organisere prøvefiske i Trøndelag i forbindelse med rømmingene som har forekommet den siste tiden. Overvåkingsfiske i skauga blir organisert av elveierforeningen etter instrukser fra Nina. Oppstart blir i løpet av neste uke. Er det grunneiere som ikke ønsker at det blir utøvet fiske på deres eiendom må dere gi beskjed snarest til leder Audun Alseth tlf: 934 97 568.