Giljajuvet
Forvaltning

Oppstart tiltak Giljajuvet

Sira Kina Kraftselskap starter opp med tiltak i Giljajuvet /  Dirdalselva i uke 31.

TerjeGilja
tirsdag 14.juli 2020 / 20:26

Sira Kina Kraftselskap starter opp med tiltak i Giljajuvet /  Dirdalselva i uke 31.

Entreprenør er Heibl Entreprenør.

Sira-Kvina som byggeleder kommer til å ha tett oppfølging med entreprenør.

Arbeidet er beregnet til 6-7 uker.

Vi regner ikke med at det vil ha noen påvirkning på lakseførende strekning siden det nesten ikke er finstoff i elven.

Den lille parkeringsplassen rett ved tunnelen blir nyttet som rigg for mannskapsbrakke og maskinpark.

Det vil være stengt for adgang inn på den gamle vegen mens det pågår anlegg. Hele område er rasutsatt.