Syk fisk fra Enningdalselva, mai 2019. Foto Bjarne Granli
Norske Lakseelver/Andre sykdommer

Syk laks i flere elver

Etter at syk laks ble oppdaget i Berbyelva for tre uker siden har fisk med liknende symptomer blitt tatt ut fra flere elver

Paal
fredag 14.juni 2019 / 14:50

Listen over elver med registering av laks med tilnærmet samme sykdomsbilde omfatter nå, foruten Berbyelva også Sandvikselva (Akershus), Tovdalselva, Mandalselva Nidelva, Otra (alle Agder), Bjerkreimselva (Rogaland), Emblemselva i Ålesund (Møre og Romsdal). I tillegg har svenske lensmyndigheter i Halland (syd for Gøteborg) meldt om syk laks i Ätran, Lagan og Högvadsån. Det er også rapportert om syk fisk i Danmark, Skottland og Irland, men lite er ennå kjent herfra. Syk laks har sår og blødninger på finnene, ved finnebasis og langs buk og på hodet. Det er viktig å presisere at det kun er i Berbyelva sykdomsutbruddet har et visst omfang (40 fisk, eller ca halvparten av laksen som har gått på elva). I de andre elvene er antallet fisk foreløpig lavt (1-3 fisk). Norske Lakseelver har vært med på prøveuttak av syk fisk i Berbyelva og har løpende kontakt med Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet, Universitetet i Bergen og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Hva vet vi?

Foruten sopp som regnes som sekundært, er det påvist bakterier i sår og indre organer fra syk fisk. Det er dog ennå ikke avklart om bakteriene er årsaken til fiskedøden. Det jobbes videre med undersøkelser av påviste bakterier, samt mulige virus- og miljøbetingede sykdommer. Det er ingenting som tyder på at sykdommen sprer seg fra elv til elv. Snarere at sykdommen dukker opp parallelt flere steder. Dette kan tyde på at primærårsaken ligger i havet. At sykdommen foreløpig kun er sett på fisk i ferskvann, kan skyldes at sjølaksefisket ikke har kommet i gang i de aktuelle områdene eller at sykdommen trigges av forhold knyttet til vandringen fra saltvann til ferskvann. Denne overgangen er en påkjenning på fisk og fisk som bærer på en infeksjon kan svekkes slik at sykdom bryter ut. Sykdommen er foreløpig sett på relativt stor laks. Dette kan være fordi den største laksen kommer tidligst tilbake, men det kan også indikere at det er en sammenheng mellom fiskens størrelse, oppholdssted i havet og mulige sykdomsorganismer.

Syk fisk fra Berbyelva, mai 2019. Foto Bjarne granli
Syk fisk fra Berbyelva, mai 2019. Foto Bjarne granli

Hold øynene åpne

Norske Lakseelver ber fiskere og andre som ferdes langs bekker og elver i om å holde øynene åpne, og varsle dersom de observerer syk eller død laksefisk. Ta gjerne bilder/video av fisken og varsle Norske Lakseelver eller Mattilsynet direkte.

Hvis sykdommen skyldes en infeksjon er den med all sannsynlighet overførbar mellom fisk og mellom vassdrag via vann eller utstyr. Det er viktig å desinfisere fiskeutstyr mellom bruk i ulike vassdrag. Det holder ikke at utstyret er tørt.  Husk at kortselger ikke kan vite om utstyret har vært brukt i andre elver. Rett deg etter lokale regler!

Meld ifra hvis du finner syk eller død fisk!

Mattilsynet

Tlf 22 40 00 00 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 

Norske Lakseelver

Tlf 99259859 (Erik Sterud)

Epost: erik@ lakseelver.no