Koronahensyn under laksefiske

Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) også gjelder i forbindelse med laksefiske.  Norske Lakseelver har tilpasset råd og tiltak fra FHI til situasjoner i og ved lakseelva.

TerjeGilja
Mandag 11.mai 2020 / 15:45

 

 • Ikke reis på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med COVID19-smitte
 • Gjør gode forberedelser før fisketuren slik at ekstra besøk i butikker og andre steder der kontakt med «nye» mennesker kan unngås                                                                         
 • Hold avstand til andre fiskere, turgåere og ved henvendelse til rettighetshavere                
 • Husk å desinfisere fiskeutstyr og fiskebekledning, men vis hensyn og følg smittereglene ved desinfeksjonsstasjonen                                                                                
 • Bruk engangshansker når fellesutstyr som for eksempel håver benyttes                             
 • Unngå sammenkomster som ikke er nødvendige. Hold avstand ved møter rundt naturlige samlingspunkter som gapahuker, fiskehytter ogb desinfeksjonsstasjoner           
 • God avstand mellom personer gjelder både i båt og på elvebredden                                
 • Vær ekstra varsom med risikofylte aktiviteter som kan utløse behov for hjelp fra andre, for eksempel dyp vading                                                                                                                    
 • Husk god hånd- og hostehygiene og prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold   
 • Husk hyppig vask/desinfiser av gjenstander som berøres av flere                                       
 • Ta gjerne med eget desinfeksjonsmiddel, for eksempel Antibac                                          
 • Unngå håndhilsning og klemming med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner 
 • Hvis du blir syk med symptomer på COVID-19 mens du er på laksefiske må du reise hjem og følge veiledning fra helsepersonell

     

         SKITT FISKE !                                                                                                                    

        Dirdalselvas Fellesforvaltning  / Norske Lakseelver