Flott laks på 6,5 kg
Flott laks på 6,5 kg
Elveside

Korona status fiske 2020

KarlGjermundDamli
Fredag 15.mai 2020 / 23:30

Grunnet reiserestriksjoner med bakgrunn i Korona situasjonen, vil utenlandske fiskere pr dags dato ha begrensede muligheter til å komme seg til Mandalselva sommeren 2020. Det ble i dag klart at innreiseforbudet for utenlandske turister vil gjelde frem til 20. august, men det vil komme en ny vurdering for reisende innad i Norden innen den 15. juni. En tilsvarende vurdering for turister utenfor Norden er varslet innen 20. juli. Norske fiskere har nå ingen reiserestriksjoner for å komme til Mandalselva, og regjeringen oppfordrer nordmenn til sommerferie i Norge. Laksefisket vil foregå omtrent som normalt, men fiskerne henstilles å følge nødvendige smittevernrutiner fra FHI og Norske Lakseelver.

De utenlandske fiskere som allerede har kjøpt fiskekort, kan få dette refundert ved henvendelse til post@inatur.no . Dette vil gjelde for fiskekort kjøpt frem til 14. mai 2020. Refusjon av allerede kjøpte fiskekort vil innebære at kundene får tilbakeført kjøpssummen minus utgifter Mandalselva Elveeigarlag vil ha med selve arbeidet, samt kostnader ved refusjonen (kort-gebyr etc). 

Vi ønsker utenlandske fiskere velkommen tilbake neste år, eller kanskje senere i sommer!

English - Korona status

Due to travel restrictions based on the Korona situation, foreign fishermen will not currently be able to get to the Mandalselva summer 2020. It is being discussed whether the borders to Denmark / EU can be opened during the summer, but this has not been decided yet. Norwegian fishermen have no travel restrictions to get to the Mandalselva, and the government is encouraging Norwegians to summer holidays in Norway.

Foreign fishermen who have already purchased fishing licenses may be refunded by contacting post@inatur.no . This will apply to fishing licenses purchased until May 14. 2020. Refunds of already purchased fishing licenses will mean that customers will be refunded the purchase price less expenses Mandalselva Elveeigarlag will include the work itself, as well as the cost of the reimbursement (card fee etc).

We welcome all foreign fishermen back next year, or maybe later this season!