Trekning av døgnkort i åpningsuken 2020

I sone 1,2,3 og 6 er det nå åpnet for påmelding til trekning av døgnkort i åpningsuken. I sone 4 er det besluttet  å ikke ha trekning i år.

TerjeGilja
Onsdag 11.mars 2020 / 20:40

Ellers fra årsmøtene:

Priser økes fra kr 400 til 450 for døgnkort i alle soner.

Ordinært kortsalg åpner Onsdag 1/4 kl 18.For mer informasjon, gå inn på nyhetsbrev fra mars 2019, der ligger det informasjon om bruk av Scanatura m.m.