Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
16 °C
SSV
2.8 m/s
53.5m3
06:56
18:47
12:59

Mandalselva Elveeigarlag har fått medling fra Agder Energi om vedlikeholdsarbeider sommer 2019. Det skal gjøres en del større vedlikeholdsarbeid på Laudal kraftstasjon i år. Blant annet skal det skiftes kontrollanlegg, og det medfører at Laudal kraftstasjon vil tas ut av produksjon fra 19. - 30. august. I den perioden vil alt vann slippes forbi Laudal kraftstasjon. 

Videre utover høsten vil en maskin tas ut av produksjon. Det vil i perioder påvirke vannføringen lokalt forbi Laudal kraftstasjon og vannstanden i Mannflåvatn, siden slukevnene på stasjonen i den perioden er halvert.

Slik prognosene for vassdraget ser ut nå, vil dette ha liten påvirkning på vannføringen i vassdraget- da det er hensyn til overliggende kraftstasjoner som har mest å si for hvor mye vann som tappes fra magasinene. I tillegg er det viktig å huske på at det er stort uregulert nedbørfelt som drenerer til Laudal, slik at vannføringen nedstrøms Laudal vil påvirkes mye av nedbøren i det aktuelle tidsrom.