Elveside

Ukjent fiskesykdom hos laks

KarlGjermundDamli
Lørdag 20.juli 2019 / 10:29

- Nyhet vil bli løpende oppdatert nederst i artikkel -

I slutten av mai rapporterte laksefiskere om observasjoner av syk fisk i Enningdalselven (Østfold). 6. juni ble det varslet om fisk med lignende symptomer i Sandvikselven (Oslo). Mattilsynet har varslet Veterinærinstituttet, som har tatt prøver av fisken, men foreløpig er ikke årsaken funnet.

Se nyhetsoppslag hos Norske Lakseelver her

Se pressemelding fra Mattilsynet her.

Mandalselva Elveeigarlag understreker regler som allerede gjelder i Mandalselva:

  • Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag.
  • Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag skal tørkes eller desinfiseres (Virkon). Fiskeutstyr desinfiseres på våre utsalgssteder.

I tillegg innføres følgende regler fom 10.06.19, inntil en vet mer om mulig laksesykdom:

  • Gjenutsetting av laks er ikke lenger tillatt
  • Syk laks skal leveres oppsynet / Elveeigarlaget, og teller ikke på kvoten

Fiskere som finner, observerer eller får syk laks med skader, skal løpende melde til kontaktperson eller fiskeoppsynet i elva. Mandalselva Elveeigarlag vil melde videre om eventuelle funn til Mattilsynet og Fylkesmannen.

Mandalselva Elveeigarlag avventer tilbakemelding fra myndighetene om hvilke ytterligere tiltak som eventuelt skal iverksettes.

 

Kontaktpersoner:

Kontaktperson sone 1 og 2: Reidar Sodeland tlf: 414 67 477

Fiskeoppsyn sone 3: Mads Heldal tlf: 993 82 462

Fiskeoppsyn sone 4: Sven Homme tlf: 911 91 527

Mandalselva Elveeigarlag, sekr. Karl Gjermund Damli: tlf: 901 44 337 e-post: kgjd@online.no

 

Mattilsynet og Veterinærinstituttet representerer sammen med Miljødirektoratet og Fylkesmannen fagkompetansen på dette feltet.

Siste nytt:

11.06.19: Det er til nå gjort funn i åtte norske elver, som sjekkes ut for lignende sykdomsbilde som fra Enningdalselva. Se mer her.

19.06.19: Veterinærinstituttet jobber systematisk med å finne årsaken til fiskesydom hos laks. Les mer om status i arbeidet her.

27.06.19: Mattilsynet og Veterinærinstituttet fortsetter arbeidet med å finne årsak og konsekvenser. Se status her.

20.07.19  Mattilsynet og Veterinærinstituttet har fortsatt ikke funnet årsak og konsekvens. Det er heller ikke oppdaget nye tilfeller den siste tiden. Se staus her.