syk fisk
Foto: Bjarne Granli
Forvaltning/Andre sykdommer

Sykdom hos laks!

Som mange nok har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Det begynte i Enningsdalselva og vi har nå fått rapporter også fra Sandvikselva, Tovdalselva, Mandalselva, Tengs/Bjerkreim og Nausta

EirikYven
Fredag 14.juni 2019 / 09:38

Veterinærinistituttet og Mattilsynet er på saken, men foreløpig er det ikke klart hva som feiler fisken. Fisk med liknende symptomer er også funnet i skotske, danske og irske elver. 

Det ser ut som om det først og fremst er mellomlaks / storlaks som rammes.
Fisk kan se frisk ut når den kommer på elva, men utvikler symptomer etterhvert.
Det er foreløpig ikke store mengder observasjoner.
Det er testet for kjente bakterielle sykdommer, uten at det er funnet noe svar.

Det er uklart om det er smittsomt, men elvene må ha en føre-var-holdning. Innskjerping av desinfiseringsrutiner må gjøres av alle elveeierlag og oppsyn må følge opp.

Dersom dere observerer eller fanger fisk som ser syk ut, er det viktig å melde fra til Mattilsynet. Det kan man gjøre enten ved å kontakte nærmeste avdelingskontor eller ved å bruke «Varsle oss»-knappen på Mattilsynets nettsider.

Kontaktpunkt for Mattilsynet i Trøndelag er Region Midt

Vi understreker at det er viktig å rapportere alt til Mattilsynet. Meld også fra til oss om dere finner syk fisk så fort som mulig.

Alt utstyr skal desinfieres i henhold til følgende rutiner:

Hvis fiskeutstyret kommer fra et annet vassdrag er det følgende prosedyre.
Hvis det ved kontrollen viser seg at alt utstyr er helt tørt, kan det skrives ut attest uten behandling med Virkon S.

Hvis utstyret er fuktig skal det sprøytes med Virkon S, 1% oppløsning, og stå i 15 minutter før det skylles i kaldt vann. Les bruksanvisningen på baksiden av posen og følg den.

Hvis utstyret kun er brukt i Stjørdalsvassdraget kan det skrives ut attest uten at det foretas desinfeksjon av utstyret.

Hvis det kommer forespørsler om desinfeksjon av kajakker eller annet utstyr som kommer fra et annet vassdrag så sendes forespørselen videre til Stjørdalsvassdragets Elveeierlag tlf nr. 991 57 239

Bildene under er tatt av Bjarne Granli i Enningsdalselva, og viser hvordan fisken ser ut.