Elveside/Natur

Strandrydding i elva

MaritBogen
mandag 15.april 2019 / 10:10

Vi oppfordrer alle grunneiere å rydde bort plast fra elvekant og bekker før sesongstart. Viderformidler også info om «Hold Midt-Norge Rent –aksjonen» som starer 1. mai.
Gå inn på for flere opplysninger om aksjonen.

God påske til alle, hilsen Skauga elveierforening