Elveside/Kalking

Skjellsandutlegging i sidebekker

Det ble den 25.september lagt ut skjellsand i Lundebekken og Glattetrebekken. Det var disse bekkene hvor ungfisken på våren hadde høyest gjellealuminium. Det vil også bli lagt ut Skjellsand i Høiebekken ovenfor anadrom sterkning. Tilsammen er det et lastebillass med skjellsand.

JosteinMosby
søndag 03.november 2019 / 07:57

Kristiansand kommune har betalt regningen for skjellsand, mens Otra Laxefiskelag dekker utlegg ved utleggingen. Vennesla Jeger Og Fiskeforrening og Kultiveringsutvalget har bidradd med dugnadsinnsats.

Når det gjelder kalking av hovedelva så ser en for seg at dette kan komme i gang i 2021 sier Vennesla Ordfører, og leder for styringsgruppa for kalking i Otra, Nils Olav Larsen i Vennesla Tidene den 19.10.2019. https://www.venneslatidende.no/nyheter/blir-ikke-kalking-for-i-2021/