Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
02:30
15:04
08:39
21:12

Det har i år igjen blitt analysert gjeller fra ungfisk i anadrom del av Otra og sidebekker.

  • Otra laxefiskelag har fanget ungfisk vha. el fiske i april 2019.
  • Universitetet i Agder har preparert gjelleprøvene og sendt til analyse
  • NMBU på Ås har analysert gjelleprøvene på metaller
  • Universitetet i Agder har vurdert analysene

Årets resultater gir igjen grunn til bekymring for at det vil inntre smoltdødelighet under utvandring til sjø, spesielt for laks. Nivået for laks indikerer en dødelighet på 40 % ved utvandringen til sjø.

UiA's anbefaling: Kalking av Otra og viktige sidebekker. Oppfølging av aluminium- og kadmiumkonsentrasjoner i gjellevev.

Otra Laxefiskerlag er svært takknemlige for all hjelp fra Institutt for naturvitenskapelige fag , Universitetet i Agder, ved Yngvar A. Olsen og Dag Olav Andersen

Se UiA's vurdering av analysene under.

PDF icon vurdering_av_analyseresultater_otra_2019_1.pdf