Gjellebue
Forskning/Kalking

Gjellevevsundertsøkelse 2019

JosteinMosby
torsdag 05.september 2019 / 08:21

Det har i år igjen blitt analysert gjeller fra ungfisk i anadrom del av Otra og sidebekker.

  • Otra laxefiskelag har fanget ungfisk vha. el fiske i april 2019.
  • Universitetet i Agder har preparert gjelleprøvene og sendt til analyse
  • NMBU på Ås har analysert gjelleprøvene på metaller
  • Universitetet i Agder har vurdert analysene

Årets resultater gir igjen grunn til bekymring for at det vil inntre smoltdødelighet under utvandring til sjø, spesielt for laks. Nivået for laks indikerer en dødelighet på 40 % ved utvandringen til sjø.

UiA's anbefaling: Kalking av Otra og viktige sidebekker. Oppfølging av aluminium- og kadmiumkonsentrasjoner i gjellevev.

Otra Laxefiskerlag er svært takknemlige for all hjelp fra Institutt for naturvitenskapelige fag , Universitetet i Agder, ved Yngvar A. Olsen og Dag Olav Andersen

Se UiA's vurdering av analysene under.

vurdering_av_analyseresultater_otra_2019_1.pdf