Pukkellaks tatt under el-fiske i nedre del av Mandalselva
Elveside

Pukkellaks

KarlGjermundDamli
fredag 30.august 2019 / 21:02

Det er de siste dagene tatt to pukkellaks under el-fiske i regi av NINA i sone 1 i Mandalselva. Pukkellaks er ikke ønsket i Mandalselva eller andre norske elver. Pukkellaks teller ikke på døgn- eller sesongkvoten, men skal tas opp og avlives. IKKE gjenutsett pukkellaks! Husk fangstrapportering!

Hvis dere får pukkellaks er det ønskelig at det tas lengde, vekt og skjellprøve av disse. Dette sendes til NINA. Se eget nyhetsoppslag og info om rapportering her. 

Kjennere av pukkellaks uttaler at den er en god matfisk. Les mer her