Foto: Rolf Michelsen Bjørum
Forvaltning

Midtsesongevaluering i Lærdalselva

Etter forhåndsavtalt tiltak ved svak sesongstart og oppgang innføres det 80 cm. maksimumsmål for hannlaks frå midnatt idag.

NjaalGolf
Tirsdag 16.juli 2019 / 21:59

I tillegg til all holaks, skal hannlaks lik eller over 80 cm. også gjenutsettast. Ein vil då skåne dei største førstegangsgytarane og dei meget verdifulle fleirgangsgytarane. Avliva hannlaks lik eller over 80 cm. tilfelle elveeigar, og skal ikkje gis tilbake til fiskar.

 

Styret Lærdal Elveigarlag