Falkeblikk AS
Forvaltning

Lærdalselvi er kvitt gyro, kva no?

Målet med filmen er å visualisere prosjektet og utfordringane til laks og sjøaure i Lærdalselvi, for sportsfiskarar, grunneigarar, forvaltning,  politikarar og næringsaktørar.

NjaalGolf
Torsdag 05.desember 2019 / 11:22

Utførande fagmiljø har vore Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, Falkeblikk AS og INAQ AS på oppdrag for Lærdal Elveeigarlag.

 

vill_rapport_web.pdf


Prosjektet «Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige lakse- og aurebestander med unik attraktivitet for sportsfiske 2015-2017» med akronymet «ViLL» er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet med delfinansiering frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Østfold Energi AS, Osland Havbruk AS, Sulefisk AS og Marine Harvest Norway AS.