Fiske i Lærdalselva under ungdomsfiskecamp i 2015
Forvaltning/Fisketider

Korter inn i Sogn

Miljødirektoratet har kuttet fisketidene i mange elver i Sogn med 14 dager på grunn av dårlig innsig. Sjølaksefisket berøres ikke. Dette gjelder ikke elver med forhåndsavtalte tiltak ved midtsesongevaluering (se liste over disse i artikkel). 

Paal
tirsdag 16.juli 2019 / 07:23

På bakgrunn av at laksefangstene i sentrale elver i Sogn og Fjordane første del av sesongen i år har vært betydelig lavere enn årlig gjennomsnittsfangst for årene som ble lagt til grunn for gjeldende regulering av laksefisket, fastsetter Miljødirektoratet midlertidig forskrift om ekstraordinære reguleringstiltak i vassdrag rundt Sognefjorden og Førdefjorden for sesongen 2019. Dette innebærer at laksefisket i vassdragene blir avsluttet 14 dager tidligere enn ved ordinær fisketid.

I elver hvor lokal forvaltning har avtale med Fylkesmannen om forhåndsavtalte tiltak skal lokal forvaltning selv iverksette tiltak dersom midtsesongevalueringen tilsier at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd. Elver med forhåndsavtalte tiltak i det berørte området er Nærøydalselva, Daleelva (Høyanger), Mørkridselva, Lærdalselva, Sogndalselva, Årøyelva, Vikja, Nausta og Osenelva. Miljødirektoratet forutsetter at lokal forvaltning gjennomfører avtalte tiltak i samsvar med Miljødirektoratets retningslinjer. 
Fisket etter sjøørret i fredningssoner ved elvemunninger berøres ikke av de ekstraordinære reguleringene.

Sjølaksefisket har svært kort ordinær fisketid, fordi fisket i utgangspunktet er sterkt redusert. I de aktuelle områdene i Sogn og i Fjordane er fisket med faststående redskap enten ikke åpnet eller redusert til to ukers fisketid, med to fiskedager i uka. Miljødirektoratet vil derfor ikke iverksette tiltak i sjø.

-Vi ser nå konsekvensene av det store lusepresset laksen i Sognefjorden har vært utsatt for de siste årene. Det er skremmende og politikerne må nå ta grep slik at oppdretterne får funksjonskrav om å lukke anleggene sine, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen. 

Norske Lakseelver mener også at Miljødirektoratet umiddelbart må stoppe sjølaksefisket. 

- Selv om det er kort fisketid i sjø som gjenstår, er det viktig å signalisere at dette fisket ikke er bærekraftig. Det fiskes på blandede bestander og vi synes direktoratet her viser en unnfallenhet som vi synes er skuffende, avslutter Torfinn Evensen.