Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Sesongstart for de fleste i natt

Natt til fredag går startskuddet for årets laksesesong i de fleste av landets elver. Spente laksefiskere har inntatt elvebreddene og sitter klare med sluk, fluer eller mark til kick-off ved midnatt.

Fangst!

Stolt fisker med et prakteksemplar av en Stjørdalslaks, gratulerer! Foto Tor Mikkelsen

Det er om lag 100 000 laksefiskere i Norge, og det er mange hundre elver det går an å fiske i. Noen elver er store floder, som Namsen, Tana og Vefsna, mens andre er små og fullstendig avhengige av regnvær og flom for at fisken skal komme opp fra havet.

Norske Lakseelver, som organiserer nesten hundre av lakseelvene og er en paraplyorganisasjon for lokal elveforvaltning, merker i disse dager en kraftig økning i etterspørsel om informasjon om laksefiske.

- Det er mange som ringer og lurer på hva vi tror om sesongen, forteller generalsekretær Torfinn Evensen. Også nettsidene til elvene blir hyppigere besøkt, forklarer han.

Mange napp i vente

Generelt er Norske Lakseelver forsiktige med å spå, men de siste årene har det vært mellom 120 og 130 000 laks som har bitt på kroken i løpet av de tre sommermånedene sesongen varer. Om lag 25 prosent av fisken settes tilbake. Dette gjøres fordi man ønsker å bevare verdifull fisk.

- Vi tror nok det vil havne rundt det samme i år også, men det er mange faktorer som spiller inn på fisket. Ikke minst vær og vind. Nå er vårflommen allerede et tilbakelagt stadium i mange elver sørpå, og det er nesten sommervannføring og -temperaturer mange steder. Det skal bli spennende å se hva dette betyr, forteller Evensen.

 Et fåtall elver har allerede startet sesongen, og meldingene fra disse er som forventet.

- Det er ofte langt mellom nappene i starten, men samtidig er sjansen for en skikkelig rugg større, så mange prøver seg tidlig. Det store innsiget av laks kommer nærmere St.Hans, og siste uka av juni pleier å være en favorittuke sør og vestpå. Lenger nord er det gjerne seinere, forklarer Evensen.

Slik får du tak i laksefiske

Sjekk elvenes internettsider. Mange av de som er organisert gjennom Norske Lakseelver finner du under menyvalgt ELVER her på siden. Her får du oversikt over fiskekort og overnatting. Det er veldig forskjellig hvordan fisket er organisert fra elv til elv. Mens noen selger alle fiskekortene digitalt, har andre elver en tradisjon for at sportsfiskerne leier seg inn hos en grunneier og fisker på gårdens eiendom.

- Laksefiske er verken spesielt vanskelig tilgjengelig eller dyrt. Det finnes tilbud i alle prisklasser og kvaliteter, men på de mest populære strekkene i elvene, lønner det seg nok å planlegge i god tid, forklarer Torfinn Evensen.

Mange utfordringer for laksen

Villaksen er utsatt for mange utfordringer. De største kommer fra oppdrettslaks og vannkraft. Rømt oppdrettsfisk endrer villaksens fintilpassede genetikk, og lakselus fra oppdrettsindustrien tar livet av om lag 50 000 villaksunger hvert år. I tillegg ødelegger vannkraft oppvekstområdene i mange elver. Det eneste som nesten ikke er et problem lenger, er sportsfiske.

- Trass i hva en del tror, er ikke sportsfiske noen trussel mot bestanden så lenge den lokale forvaltingen gjør jobben sin. Elvene overvåkes og om det viser seg å komme mindre fisk enn normalt, kan fisket stoppes. Målet er at det skal stå nok gytefisk igjen til å fullrekruttere elva etter at fiskesesongen er ferdig. Det klarer elveeierlagene godt og overfiske i elv er ikke lenger definert som noen trussel mot villaksen, forteller Evensen.

Viktig for bygdene

Forskning fra NMBU har vist at en gjennomsnittlig laksefisker legger igjen 2750 kroner i døgnet. Med en sesong på tre måneder og 200 fiskere i elva hver dag, noe som ikke er noe høyt anslag for de store elvene, blir det fort et femtitalls millioner som skytes inn i lokaløkonomien i elvedalen i løpet av tre korte og hektiske laksemåneder.

- Totalt sett regner vi ca 1,3 milliarder i omsetning på laksefisket, men potensialet er nok større om vi får bukt med de faktorene som begrenser antallet laks. Det er en viktig turismenæring og så er det fantastisk moro. Bare tenk deg følelsen av en skikkelig rugg i enden av snøret. Selv om atlanterhavslaksen finnes i mange land, er det tross alt i Norge du har størst sjanse for å lande storlaks, avslutter Evensen.