Elveside/Sportsfiske

Fluebindekurs

MaritBogen
onsdag 30.januar 2019 / 17:41

Skauga Elveierforening tilbyr kurs i fluebinding med oppstart 18.mars. Resterende datoer avtales første kurskveld.  Arrangementet er en del av Villaksens år, som markeres i 2019. Kurset vil bli et kveldskurs med 3 - 4 timer pr kveld over 4 kvelder. Kurset er beregnet for ungdom og voksne nybegynnere hvis det er plass. Kursted blir på fjøset på Foss. Vi kommer til å kjøpe/låne inn noe utstyr. Instuktører: Linda Fjeringen og Brit Alseth. Kurset er gratis. Meld dere på med å sende tekstmelding med navn og tlf nr til 934 97 568.