Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiske etter vinterstøingar 6.-7. april

Lærdalselva.jpg

Hauge - Foto: Njål Kaardal Golf

Det blir fiska etter vinterstøingar 6.-7. april i Lærdalselva som om ein del av eit prosjekt for å finne graden av sjøoverleving og andregongs gyting hjå laks i Lærdalselvi. Målsettinga er å finne ut kor mykje denne livshistoriestrategien har å seie for gytebestanden over fleire år.