Hauge
Forskning

Fiske etter vinterstøingar 6.-7. april

NjaalGolf
Lørdag 06.april 2019 / 19:43

Det blir fiska etter vinterstøingar 6.-7. april i Lærdalselva som om ein del av eit prosjekt for å finne graden av sjøoverleving og andregongs gyting hjå laks i Lærdalselvi. Målsettinga er å finne ut kor mykje denne livshistoriestrategien har å seie for gytebestanden over fleire år.