Alta Laksefiskeri Interessentskap fikk en islaks fra Borealis Vinterfestival som takk for samarbeidet. Foto: ALI
Forvaltning/Årsmelding

Årsmøte i Alta Laksefiskeri Interessentskap

Elvetinget for Alta Laksefiskeri Interessentskap ble avholdt på Scandic hotell lørdag 16. februar 2019. 

 

KarianneJohansen
lørdag 16.februar 2019 / 14:25

Totalt 95 medlemmer deltok på Elvetinget.

Bjørn Roald Mikkelsen ble valgt til ordstyrer på møtet.

Medlemslista ble gjennomgått. 11 medlemmer ble strøket og 10 medlemmer ble tatt opp.

Det er nå 212 medlemmer i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Styrelederen gikk igjennom årsberetningen og daglig leder gikk gjennom regnskap og budsjett.

 

Et av temaene som ble tatt opp var arbeidet i Sautso:

Etter fjorårets Elveting opprettet ALI en arbeidsgruppe, som har hatt et mandat for å kartlegge eventuelle tiltak for å bedre forholdene for laks i elvas øverste sone - Sautso. Så langt har man startet å beskatte harr- og ørretbestanden i området. Totalt ble det fisket cirka 1000 harr i løpet av våren, sommeren og høsten 2018. I tillegg har det blitt gjennomført bunnundersøkelser i hele Sautso, som videre vil gi oss noen svar på blant annet oppvekstforhold, skjul og gyteområder.

I januar dette året arrangerte ALI et miniseminar der styret, forskere og andre interessegrupper deltok for å sammenfatte og synliggjøre hva som er gjort og fremme forslag på mulige tiltak i tiden framover. Sautso-utvalget jobber med å utarbeide konkrete forslag for det videre arbeidet.

 

Elvepenger/utbytte:

Det ble vedtatt utbetaling av elvepenger på kr. 22.000,- til hvert medlem.

 

VALG:

Styreverv: 

Lene Romsdal og Rune Haldorsen ble gjenvalgt som styremedlemmer for 3 år.

Avlingskontroll:

Frank Simensen og Roar Søreng ble gjenvalg til avlingskontrollen for 1 år. Varamedlemmer: Odd-Reidar Kvålshagen og Roger Larsson

Kontrollkomité:

Felix Iversen og Bjørn Roald Mikkelsen ble gjenvalgt for 1 år.

Valgkomité:

Bjørn Haldorsen (gjenvalg), Jann Heitmann (gjenvalg) og Tormod J. Nilsen ble valgt for 1 år: Varamedlem: Sissel Søreng