Elvetinget
Elvetinget ble avholdt lørdag 10. februar 2018.
Elveside/Årsmelding

Årsmøte 2017

KarianneJohansen
mandag 12.februar 2018 / 13:10

ELVETINGET  2017

Elvetinget for Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) ble avholdt på Scandic hotell lørdag 10. februar 2018.

Totalt var det 99 medlemmer som deltok på Elvetinget.

Bjørn Roald Mikkelsen ble valgt til ordstyrer.

 

Medlemslista ble gjennomgått. Det var 9 medlemmer som ble strøket og 10 medlemmer som ble tatt opp.

Det er nå 213 medlemmer i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Styrelederen gikk igjennom årsberetningen. Etter gjennomgangen tok en del av medlemmene ordet.

Både regnskap 2017 og budsjett 2018 ble gjennomgått av daglig leder Tor-Erland Nilsen.

Det ble av Elvetinget vedtatt å avsette kr. 2.000.000,- til bygg av garasje-/lagerbygg ved siden av Alis kontor i Øvre Alta. Denne prosessen er i startfasen, og søknader om bygg er ikke iverksatt.

 

Valg:

Karianne Johansen ble valgt som ny styreleder for 3 år. Hans Kristian Kjeldsberg gikk av etter 25 år i styret, derav 15 år som styreleder.

Ole Alfred Larsen og Bent Håvard Romsdal ble gjenvalgt til styret for 3 nye år.

Jørn Sandberg ble nyvalgt styremedlem for 2 år. Dette som et resultat av at Karianne Johansen ble valgt som styreleder, med 2 år igjen av sin periode som styremedlem.

Frank Simensen og Roar Søreng ble gjenvalgt til avlingskontrollen for 1 år. Varamedlemmer ble Odd-Reidar Kvålshagen og Roger Larsson.

Felix Iversen og Bjørn Roald Mikkelsen ble valgt til kontrollkomiteen for 1 år.

Ottar Erling Nilsen, Bjørn Haldorsen og Jann Heitmann ble valgt til valgkomiteen for 1 år. Varamedlem ble Sissel Søreng.

Karianne Johansen ble valgt som ny styreleder i Alta laksefiskeri Interessentskap. Her med avtroppende styreleder Hans Kristian Kjeldsberg.
Karianne Johansen ble valgt som ny styreleder i Alta laksefiskeri Interessentskap. Her med avtroppende styreleder Hans Kristian Kjeldsberg.