Laks, 2,6, Rokseth, tatt på flue v/Tom Brenn. Takk til alle som har sendt inn bilder til årets laksebørs!
Elveside/Sportsfiske

Sesongslutt Skauga

MaritBogen
tirsdag 04.september 2018 / 06:58

Da er fiskesesongen i Skauga over for i år! Det har vært en god sesong med mange fine fangster.
Arbeidet med å rapportere inn fangter til Fylkesmann har startet. Vi har fått inn mange fangstrapporter forløpende, meget bra. Skulle det være noen som enda ikke har meldet inn fangstene kan det gjøres på sms til 93497568eller mail til audun.alseth@broadpark.no. så snart som mulig og før 15.september.  

Det går også an å føre inn fangster på arket som ligger i “røret” ved Fossbrua.
Skjellprøver er det også kommet inn veldig mange av. Alle er sendt inn for analyse. Rapporter fra analysene skal vi legge ut på hjemme og facebooksidene våre. Oversikt over totalfangster over hele elva skal vi også legge ut når vi har den klar.