Foto: Ketil Skår
Elveside/Sportsfiske

Resultat skjellprøver 2018

MaritBogen
fredag 02.november 2018 / 19:58

Det er innlevert 183 skjellprøver av 299 avlivet er ganske bra, men ikke godt nok. Vi skulle gjerne ha fått inn flere. Gledelig at det fremdeles er lite oppdrettslaks kun 1 som er sikker + 1 stk. usikker.

Prøvefiske: Flott innsats av de som deltok. Det ble fanget totalt 6 laks, alle ble satt levende tilbake i elva
etter at de på forsiktig vis ble lengdemålt og tatt skjellprøver av. Skjellprøvene er innsendt til NINA
Resultater etter analyse av skjellprøvene legger vi ut så snart de er klare.