Smålaks
Smålaks
Elveside

Midtsesongevaluering 2018

KarlGjermundDamli
Fredag 27.juli 2018 / 05:28

Midtsesongevaluering 2018

Midtsesongevaluering i Mandalselva for 2018 er nå gjennomført. Det har vært en tørr og varm sommer, og mange lakseelver i Norge sliter med lav vannføring denne sesongen. Grunnet kraftregulering har Mandalselva hatt en grei vannføring så langt. Fangstene i Mandalselva har så langt vært middels, men det rapporteres om mye laks i elva. Det rapporteres også at det fortsatt står bra med laks i sjøen. Sesongen forlenges derfor til 15. september i alle soner. Sesongkvoten på 50 kg pr fisker oppheves i sone 3. Døgnkvoten er som tidligere; 2 laks og 2 sjøørrett pr fisker. Grunnet høy vanntemperatur rundt 20 grader, bes eventuell gjenutsetting nå foretas spesielt skånsomt. Når vanntemperatur trolig går noe ned utover i august og september, henstiller Elveeigarlaget om å gjenutsette stor holaks. 

Fiskerkort for 1. - 15. september legges ut for salg 4. august kl 09.00.

Dersom uforutsette endringer med vannføringen inntreffer, vil det bli foretatt en ny evaluering.

--

Mid-season evaluation 2018

Mid-season evaluation is now completed i Mandalriver. The fishing season is extended to september 15. in all zones. Season quota in zone 3 is remowed. Bag limit is still 2 salmon and 2 seatrout per angler pr day. C&R must be done carefully due to high water temperature in the River.

Fishing licences for the extended season will bee for sale from August 4. at 09.00.